Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία"

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος: "Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία"
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε, σήμερα, στα μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) την πρόταση στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία αναφέροντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ταχεία ολοκλήρωση τη σχετικής δημόσιας συζήτησης εντός διμήνου. Τις επόμενες ημέρες η εθνική στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία θα παρουσιαστεί στην Ένωση Επιμελητηρίων, αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ η δημόσια διαβούλευση που ξεκινά μεθαύριο διαδικτυακά θα ολοκληρωθεί εντός 20ημέρου. Παράλληλα, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί αρκετές από τις προβλεπόμενες δράσεις, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή για τις Πράσινες Προμήθειες ή η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προβλέπεται στο ν/σ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι.
 
“Η κυκλική οικονομία είναι μία μακροπρόθεσμη στρατηγική, για όλους τους κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής”, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτοντας ότι διαφέρει από τα προηγούμενα παραγωγικά μοντέλα που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας και απαιτεί νέα θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταρρυθμίσεις και ταχύτητα στη διοίκησης και στις. “Είναι μια νέα κοινωνική συμφωνία η αλλαγή σελίδας στη χώρα μας”, σημείωσε ώστε να περάσουμε σε ένα πιο δημιουργικό και παραγωγικό μέλλον, όπου το περιβάλλον και η οικονομία δεν θα είναι αντικρουόμενες έννοιες, αλλά θα ακολουθούν κοινή διαδρομή. Εξάλλου, η αναγκαιότητα της κυκλικής οικονομίας ως δημόσιας πολιτικής απορρέει τόσο από τη συμφωνία της Συνθήκης των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, όσο και από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ, ως παγκόσμια πολιτική στρατηγική.
 
Ειδικότερα, η ελληνική πρόταση για την κυκλική οικονομία λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εθνικής οικονομίας, και μεταξύ άλλων τους διαθέσιμους πόρους, τα υψηλά ποσοστά απόρριψης υλών και ταφής απορριμμάτων, το επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία, τον δείκτη απόδοσης των πρώτων υλών και της ενέργειας, κλπ.. “Χρειαζόμαστε μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα αξιοποιεί τους πόρους, θα παράγει υπεραξία και πραγματικό προϊόν και θα προάγει την ευημερία”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ. “Η χώρα μας έχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και χρειάζεται τα εργαλεία για να εφαρμόσει την κυκλική οικονομία, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα”.
 
Επιπλέον, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε ότι “έχουμε διαπιστώσει τη συμβατότητα της Κυκλικής Οικονομίας και με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, κάτι που σημαίνει ότι η Κυκλική Οικονομία είναι συμβατή με όλους τους κλάδους και με όλες τις κατευθύνσεις της οικονομίας”, είπε προσθέτοντας ότι ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα της Κυκλικής Οικονομίας είναι ότι δεν έχει πάντα την ανάγκη αρχικών κεφαλαίων, διότι αρχικό κεφάλαιο είναι ο πόρος που σήμερα απορρίπτεται και δεν χρησιμοποιείται.
 
Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η Κυκλική Οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain, αξιοποιώντας τη γνώση των νέων Ελλήνων επιστημόνων. Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να αποκεντρώσει πόρους, αντί να χρησιμοποιεί τους πόρους που σωρεύονται είτε σε αστικά κέντρα είτε σε βιομηχανικούς θύλακες, και να τους επαναχρησιμοποιήσει στην περιφέρεια, άρα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλλοντας και στην αντιστροφή του φαινομένου της αστυφιλίας”, υπογράμμισε.
 
Ως προς τους τέσσερις άξονες στους οποίους διαρθρώνεται η δημόσια πολιτική της Κυκλικής Οικονομίας ανέφερε σχετικά:
 
1) Ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονισμοί, που είναι ίσως και το μεγαλύτερο κεφάλαιο και περιλαμβάνει 22 άξονες που έχουν τεθεί όσον αφορά τα ρυθμιστικά και μεταρρυθμιστικά εργαλεία για να επιταχυνθεί και να ξεμπλοκάρει η παραγωγή και η εμπορία.
 
2) Οικονομικά εργαλεία, δηλαδή η προσαρμογή διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν και η δημιουργία νέων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Κυκλικής Οικονομίας, άρα μια στρατηγική μεθόδευση, ώστε να μεταμορφωθεί η επιχειρηματικότητα αποκτώντας «κυκλικότητα», άρα επαναχρησιμοποίηση και βιωσιμότητα των πόρων.
 
3) Εργαλεία γνώσης και δικτύωσης, για το πώς θα μεταδοθεί η γνώση και η καινοτομία για την κυκλική παραγωγή και την αξιοποίηση των φυσικών και ενεργειακών πόρων.
 
4) Η διακυβέρνηση, που αφορά τον τρόπο που θα διοικηθεί αυτό το σχέδιο και πώς θα υποστηριχθεί από την πολιτεία.
 
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε ότι :
 
“Η παραγωγική ανασυγκρότηση που συζητάει όλη η Ελλάδα σήμερα είτε θα θεμελιωθεί σε αυτή τη σύγχρονη τάση της Κυκλικής Οικονομίας ή θα αποτύχει. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι και εμείς ως κυβέρνηση αλλά και όλοι οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς να πούμε στην κοινωνία ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές στη χώρα μας. Η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευημερία που διεκδικούμε περνούν και μέσα από τέτοιες αλλαγές, γιατί δεν μιλάμε απλά για παραγωγικά και οικονομικά εργαλεία. Τα αποτελέσματα του ισχύοντος παραγωγικού μοντέλου είναι εμφανή και γνωστά σε όλους, είναι η εξάντληση των πόρων, η ρύπανση του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτες δραστηριότητες, η άνοδος της τιμής των προϊόντων και η αποεπένδυση. Θεωρούμε ότι αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος και έχουμε δείξει ότι μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και να τις εφαρμόσουμε χωρίς να διστάσουμε. Πρέπει όμως όλοι και ως πολίτες και ως παραγωγοί να αλλάζουμε παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο”.
 
 

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας