Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

 

Το 2011 εγκρίθηκε το πρώτο σύστημα για την ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αριθμό πρωτ. 717/7-12-2011), το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε., με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Επικοινωνία: www.anabe.gr, τηλ 2310716216

 

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΕΚΚΑ” αποτελεί μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρία με έδρα τη Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 1183/19-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και έχει εμβέλεια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επικοινωνία: www.reekka.gr, τηλ 2310710865

 

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων με τίτλο΄Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ’ αποτελεί μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Ν. Μαγνησία Θεσσαλονίκης και μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 1183/19-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού οργανισμού Ανακύκλωσης και έχει εμβέλεια την Περιφέρεια ΚεντρικήςΜακεδονίας. Βασίζεται στη νέα νομοθεσία ΚΥΑ 36259 που ισχύει από τον Αύγουστο του 2010 για την ανακύκλωση αποβλήτων που παράγονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Επικοινωνία: www.anakem.gr, τηλ 2310595084

 

 

πηγή: ΕΟΑΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.