Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ

Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1998 στην συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ κατέθεσε αίτηση έγκρισης στις 6 Φεβρουαρίου 2003, με οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία αφορούσε τη δημιουργία ενός οικονομικά βιώσιμου και ταυτόχρονα αποδοτικού συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το σύστημα πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 105135/2004 (ΦΕΚ 905Β)Υπουργική Απόφαση.

 

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, δηλαδή συλλογή – μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία, είναι οι εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εργασίες αυτές να έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

 

Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει οργανώσει και λειτουργεί Κέντρα Συλλογής (Προσωρινής Αποθήκευσης) στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κοζάνη, τον Βόλο, την Καβάλα και το Ηράκλειο της Κρήτης.

 

Ο αριθμός των συμβεβλημένων εταιρειών με την ΕΝΔΙΑΛΕ, για το 2010, ανήλθε στις 170 που καλύπτουν θεωρητικά το 95% της συνολικής αγοράς των λιπαντικών ελαίων. Από αυτούς 50 εταιρείες είναι παραγωγοί λιπαντικών ελαίων, 44 είναι εισαγωγείς αυτοκινήτων και 76 είναι εισαγωγείς λιπαντικών. Επίσης συνεργάζεται με τους παρακάτω μεγάλους καταναλωτές λιπαντικών:

 

  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
  • Ένοπλες Δυνάμεις
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

 

Για την υλοποίηση του έργου της η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει συμβληθεί με 40 αδειοδοτημένους συλλέκτες σε όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας ενώ στη βάση δεδομένων έχουν καταγραφεί 22.000 περίπου σημεία συλλογής ΑΛΕ. Η προσωρινή αποθήκευση των ΑΛΕ που συγκεντρώνονται από τα σημεία συλλογής και τους συλλέκτες γίνεται σε 7 κέντρα συλλογής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη, Βόλο, Καβάλα και Ηράκλειο. Στη συνέχεια τα έλαια οδηγούνται σε 7 μονάδες αναγέννησης (με βάση την έκθεση του συστήματος για το 2010).

Πηγή ΕΟΑΝ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.