Για 2η χρονιά τα αξιοποιήσιμα υλικά του μπλε κάδου, ξεπέρασαν το 70% των συλλεχθέντων στους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Για 2η χρονιά τα αξιοποιήσιμα υλικά του μπλε κάδου, ξεπέρασαν το 70% των συλλεχθέντων στους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Σε ποσοστό 70,54 % ανήλθαν τα ανακυκλώσιμα υλικά, που αξιοποιήθηκαν, από το σύνολο των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Θέρμης, από τους τέσσερις Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης το 2023,  σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα anakyklosianthess.gr, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης της Ανατολική ΑΕ-Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ και των Δήμων Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού. Το ποσοστό αξιοποίησης είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του 2021 και του 2022, ήταν 68% και 72,80 % αντίστοιχα.

Ειδικότερα από τους 15.390 τόνους, που μεταφέρθηκαν στο (ΚΔΑΥ) Θέρμης, αξιοποιήθηκαν οι 10.854 τόνοι. Οι ποσότητες είναι περίπου ίσες με αυτές του 2021.

Όσον αφορά τη συλλογή του «μπλε» κάδου, ο μέσος όρος των ανακυκλώσιμων υλικών, που μεταφέρθηκε το 2023 από τους 4 ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο ΚΔΑΥ Θέρμης, είναι 57,95 kg/κάτοικο. Τα αξιοποιήσιμα υλικά ανήλθαν σε 40,87 kg/κάτοικο, ενώ τα αξιοποιήσιμα στο σύνολο της ΠΚΜ ήταν το 2022,  28,53 kg/κάτοικο

Σημαντικό ήταν και το συνολικό ποσοστό εκτροπής από την ταφή των ΑΣΑ στους τέσσερις δήμους που έφτασε στο 39,91% το 2022, από το 32,45% της προηγούμενης χρονιάς (2021), πολύ κοντά στον εθνικό στόχο του 2025, που έχει προσδιορισθεί στο 55%. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρχε η δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης των βιοαποβλήτων.