Δ. Θεσσαλονίκης: Δημιουργούνται οκτώ γωνιές ανακύκλωσης – Τα σημεία

Δ. Θεσσαλονίκης: Δημιουργούνται οκτώ γωνιές ανακύκλωσης – Τα σημεία
 

Κάθε σημείο θα περιλαμβάνει: Μηχάνημα αντίστροφης πώλησης (πολυκέντρο), στο οποίο ο καταναλωτής επιστρέφει επαναχρησιμοποιημένες γυάλινες, μεταλλικές πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες για ανακύκλωση, λαμβάνοντας εγγυοδοτικό αντίτιμο. Απόβλητα βρώσιμων λιπών και ελαίων. Για πρώτη φορά χωροθετείται δίκτυο χωριστής συλλογής τους, στα πλαίσια των στόχων για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Κάδοι εξωτερικού χώρου με δυνατότητα διακριτής συλλογής μικροσυσκευών, κινητών/tablet και δοχείων toner/μελανιών 1 . Σε σημεία που φιλοξενούνται σε εποπτείες καθαριότητας, προβλέπεται σκάφη συλλογής ογκωδών αντικειμένων των δημοτών με καπάκι και κλειδαριά, ενώ προβλέπεται και η χωροθέτηση κάδων συλλογής αποβλήτων ρουχισμού και χαρτιού. Τέλος, θα τοποθετηθούν καμπάνες για την συλλογή γυαλιού.


Τέσσερις γωνιές θα δημιουργηθούν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, τρεις στην Ε’ και μία στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα. Τα προτεινόμενα σημεία:

1.Εποπτεία Αγ.Πάντων, στο χώρο στάθμευσης

2.Εποπτεία Ειρήνης, έξω από την εποπτεία

3.Δραγουμάνου – Κολωνιάρη, εντός του parking

4.Γιαννιτσών 89, εντός οικοπέδου ΔΘ

5. Έναντι εποπτείας Τήλου Δημοτικοί Αμπελώνες)

6.Εποπτεία Βούλγαρη, εντός οικοπέδου ΔΘ

7.Πάρκο Γεωργίου Παπανδρέου

8.Parking Ποσειδωνίου