Νομοθεσία

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2015)

 

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 50910-2003)

 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ)

 

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Νόμος 2939/2001)

 

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Νόμος 3854/2010)

 

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (Νόμος 4042/2012)

 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (94/62/ΕΚ)

 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (99/31/ΕΚ)

 

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΗΗΕ (2002/96/ΕΚ)

 

Προεδρικό Διάταγμα, μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΗΗΕ (ΠΔ/117/2004)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.