Προγραμματική σύμβαση δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Καλαμαριάς για διετή χρήση του ΣΜΑ Θεσσαλονίκης

Προγραμματική σύμβαση δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Καλαμαριάς για διετή χρήση του ΣΜΑ Θεσσαλονίκης

«Χείρα βοηθείας» ανακοίνωσε ότι τείνει η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης προς τον δήμο Καλαμαριάς για τη διαχείριση των αστικών του αποβλήτων.

Όπως τονίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η Προγραμματική Σύμβαση για τη «Μεταφόρτωση απορριμμάτων οικιακού τύπου του δήμου Καλαμαριάς στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του δήμου Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης» για δύο χρόνια, με συνολική αξία 901.000 ευρώ. Με βάση τη συμφωνία αυτή ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προσφέρει τις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ για χρήση και από τον δήμο Καλαμαριάς, ενώ από τα έσοδα που θα προκύψουν μέσω αυτής της σύμβασης θα καλυφθεί ισόποσα μέρος των λειτουργικών εξόδων.

Για την υλοποίηση της σύμβασης ο δήμος Θεσσαλονίκης θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, καθώς και τα ειδικά οχήματα μεταφοράς (τράκτορες) και τα απορριμματοκιβώτια (containers) για τη μεταφορά των απορριμμάτων και την τελική διάθεσή τους στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

«Η υπογραφή της σύμβασης αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης και μέσω διαδημοτικών συνεργασιών στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ώστε να προσφέρεται υψηλό επίπεδο υπηρεσιών καθαριότητας σε όλη την πόλη», τονίζει στην ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή.

Και καταλήγει: «Η πρωτοβουλία των δύο δήμων συμβάλλει αφενός μεν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων προς όφελος του περιβάλλοντος και της δημόσιας, υγείας, αφετέρου δε στην ορθολογικότερη κατανομή των σχετικών δαπανών».

Πηγή :https://greenagenda.gr