Ανακύκλωση συσκευασιών

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) – μπλε κάδος

 

Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρος) και η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας (ΑΣ) της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αναπτύχθηκε πλήρως τον Ιούνιο 2007 και εξυπηρετεί τους Ο.Τ.Α. ανατολικής Θεσσαλονίκης (Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού). Τo έργο αποτελεί συνεργασία των Δήμων με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) υλικών συσκευασίας, την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) και υλοποιείται με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης με βάση τις προβλέψεις των πλαισίων σχεδιασμού (Νομαρχιακό -Περιφερειακό)  και του Ν. 2939/2001.

[separator_small separator_width=’#000000′ thickness=’1px’ up=’1px’ down=’1px’]

Το σύνολο των ΟΤΑ της Αν. Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη του συστήματος ανακύκλωσης εξυπηρετείται από 4.633 κάδους των 1.100 lit και 370 κάδους των 660 lit. Συνολικά έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε στους Δήμους 11 απορριμματοφόρα 16 m3 και 2 απορριμματοφόρα 8 m3, τύπου πρέσας.

 

 

Στον μπλε κάδο μπαίνουν όλα τα απόβλητα συσκευασιών , δηλαδή:

 

sisk-mplekadosα. Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπύρες κ.α.

β. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.α.

γ. Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά κ.α.

δ. Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αλκοολούχα ποτά κ.α.

ε. Έντυπο χαρτί και χαρτί συσκευασίας, π.χ. χαρτοκιβώτια από ηλεκτρικές συσκευές, τρόφιμα, απορρυπαντικά καθώς και περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες, βιβλία κ.α.

 

Για να δείτε αναλυτικά τι ρίχνουμε στο μπλε κάδο επιλέξτε:

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

Γυάλινες συσκευασίες χώρων εστίασης, αναψυχής και κέντρων διασκέδασης – Καμπάνα γυαλιού

 

Η δράση αφορά στη συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών χώρων.

sisk-mplekampanaΗ διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί μέσα στην επιχείρηση. Στη συνέχεια η συνεργαζόμενη επιχείρηση αναλαμβάνει να μεταφέρει τις φιάλες σε ειδικό κάδο (καμπάνα γυαλιού) συλλογής που έχει εγκατασταθεί σε Δημοτικό χώρο κοντά της. Από εκεί οι φιάλες μεταφέρονται χωρίς φθορές σε συνεργαζόμενα κέντρα διαλογής

 

 

 

 

 

 

Στην Ε.Ε. οι πρώτες προσπάθειες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 και αφορούσαν τις συσκευασίες ποτών και συγκεκριμένα τις φιάλες μπύρας. Στις υπόλοιπες συσκευασίες απουσίαζε μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη-μέλη εφάρμοζαν τις δικές τους πολιτικές για την ανακύκλωση. Η προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων ξεκίνησε όταν φτηνές ανακυκλωμένες ύλες από χώρες που είχαν χρηματοδοτούμενα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών εμφανίστηκαν σε χώρες όπου η ανακύκλωση βασιζόταν μόνο στο κόστος ανάκτησης υλικών, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση. Τότε τα συστήματα ανακύκλωσης στις χώρες αυτές απειλήθηκαν με κατάρρευση.

Η Οδηγία 94/62/ΕΚ καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 2939/2001 που ορίζει τους στόχους ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων και θεσπίζει την υποχρεωτική συμμετοχή των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Στην Ελλάδα, το πιο γνωστό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών είναι το σύστημα των μπλε κάδων που τοποθετούνται πανελλαδικά, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (με τα σπιτάκια ανακύκλωσης) η ανακύκλωση συσκευασιών ορυκτελαίων και το ατομικό σύστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτί και τα χαρτοκιβώτια, ο λευκοσίδηρος και το ξύλο. Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 τοποθετώντας μπλε κάδους ανακύκλωσης. Τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών έχουν αυξηθεί από τότε και σημειώνεται διαρκής αύξηση στη γεωγραφική εμβέλεια των συστημάτων, στον αριθμό των συμβαλλόμενων παραγωγών και στην ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώνονται.

Οι ποσοτικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασιών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 9268/469/07 θέτουν ότι μέχρι το τέλος του 2011, το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που πρέπει να ανακυκλώνεται κατά βάρος, κυμαίνεται μεταξύ 55% και 80% . Αντίστοιχα οι στόχοι αξιοποίησης ή αποτέφρωσης ανέρχονται στο 60% τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας. Ανά υλικό οι στόχοι είναι οι παρακάτω:

  • Γυαλί 60%
  • Χαρτί και χαρτόνι 60%
  • Μέταλλα 50%
  • Πλαστικά 22,5%
  • Ξύλο 15%

Το 2009, έξι χρόνια από την έναρξη του συστήματος, ανακυκλώθηκαν 527.400 τόνοι αποβλήτων συσκευασιών, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 53% της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών που ανακυκλώνεται συνεχίζει να αυξάνεται παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μείωση της κατανάλωσης και μείωση της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών στην ελληνική αγορά.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση των συσκευασιών είναι πολλαπλά και κυμαίνονται ανάλογα με το υλικό. Η ανακύκλωση χαρτιού εξοικονομεί πολύτιμους δασικούς πόρους και αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή με δύο τρόπους. Αφενός περιορίζει την υλοτόμηση των δέντρων, που συνεχίζουν να προσφέρουν τις πολύτιμες για το περιβάλλον υπηρεσίες τους, όπως η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, και αφετέρου εξοικονομεί ενέργεια που καταναλώνεται στην παραγωγή νέου χαρτιού. Ειδικά η χαρτοβιομηχανία είναι ένας κλάδος που καταναλώνει σημαντικές ποσότητες ενέργειας και παράγει μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να μειωθούν σε μεγάλο ποσοστό με την ανακύκλωση. Επιπλέον η ανακύκλωση αποτρέπει την απόρριψη του χαρτιού ως κοινό απόβλητο σε ΧΥΤΑ και δεδομένου του μεγάλου όγκου που καταλαμβάνει στα αστικά απορρίμματα, εξοικονομείται πολύτιμος χώρος στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Το πλαστικό είναι ένα υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη φύση και για το λόγο αυτό η αποσύνθεσή του απαιτεί εκατοντάδες χρόνια. Τα οφέλη της ανακύκλωσης εστιάζονται στην απομάκρυνση του πλαστικού από το περιβάλλον. Η ανακύκλωση του πλαστικού δίνει πρώτη ύλη για νέα μπουκάλια και εξοικονομεί ποσότητες ενέργειας και πετρελαίου που απαιτούνται για την παραγωγή του.

Το γυαλί μπορεί επίσης να ανακυκλωθεί αλλά η περιβαλλοντικά καλύτερη επιλογή είναι η επανάχρησή του μέσω επιστροφής των φιαλών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που απαιτείται για την επίτευξη των κατάλληλων θερμοκρασιών που απαιτούνται στην υαλουργία. Η ανακύκλωσή του εξοικονομεί επίσης ενέργεια και πρώτες ύλες.

Η ανακύκλωση αλουμινίου προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Τα οφέλη είναι ο λόγος που ανακυκλωνόταν πολλά χρόνια πριν ξεκινήσουν τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών. Η παραγωγή αλουμινίου προέρχεται από τον βωξίτη, με κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Η ανακύκλωση του αλουμινίου γίνεται με ένα πολύ μικρότερο ποσοστό ενέργειας και επιπλέον μειώνονται οι ανάγκες εξόρυξης βωξίτη και η κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή του. Το αλουμίνιο όταν ανακυκλώνεται δεν αλλάζει η δομή του με αποτέλεσμα να μπορεί να ανακυκλώνεται συνέχεια.

 

Πηγή ΕΟΑΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.