Την παραίτησή τους υπέβαλλαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις από το ΔΣ του ΕΟΑΝ

Την παραίτησή τους υπέβαλλαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις από το ΔΣ του ΕΟΑΝ

Με επιστολή τους οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ενημέρωσαν τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, ότι οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ, δήλωσαν την παραίτησή τους στον πρόεδρο του. Στην παραίτηση οδηγήθηκαν, μετά την έγκριση του εξαετούς επιχειρησιακού σχεδίου του συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». H έγκριση αυτή, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, δόθηκε χωρίς να εξεταστεί επί της ουσίας η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του συστήματος και η δυνατότητα να πετύχει στόχους ανακύκλωσης, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της αρμόδιας διεύθυνσης εναλλακτικής διαχείρισης του ΕΟΑΝ, και χωρίς να κατατεθούν από τον πρόεδρο του ΕΟΑΝ δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου, βάσει των όσων προβλέπει η νομοθεσία.
Αναλυτικότερα η επιστολή των τριών οργανώσεων ΕΔΩ