10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο
10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο

Στη 2η Σύνοδο του FORUM Κυκλικών Πόλεων για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων  που πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στις 22 Σεπτεμβρίου 2023  με θέμα ” Διαμόρφωση πλαισίου – πρότασης πολιτικής δημιουργίας…