Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην παρακολούθηση της παράνομης μεταφοράς επικίνδυνων απόβλητων
Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην παρακολούθηση της παράνομης μεταφοράς επικίνδυνων απόβλητων

Του Νίκου Αβουκάτου Στις προοπτικές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην αντιμετώπιση και διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και τη καταλυτική συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία της παρακολούθησης της…