Στο ΣτΕ η τύχη του διαγωνισμού για τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας
Στο ΣτΕ η τύχη του διαγωνισμού για τη ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλονίκης - Τι λέει ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Φρένο στο έργο κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη θέση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, στη Θεσσαλονίκη, θέτουν δύο προσφυγές κατά της β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας…