Προγραμματική σύμβαση δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Καλαμαριάς για διετή χρήση του ΣΜΑ Θεσσαλονίκης
Προγραμματική σύμβαση δήμου Θεσσαλονίκης και δήμου Καλαμαριάς για διετή χρήση του ΣΜΑ Θεσσαλονίκης

«Χείρα βοηθείας» ανακοίνωσε ότι τείνει η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης προς τον δήμο Καλαμαριάς για τη διαχείριση των αστικών του αποβλήτων. Όπως τονίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε από τη Δημοτική…