981 καφέ κάδοι για κόμποστ στον δήμο Κιλκίς - Πού θα τοποθετηθούν

981 καφέ κάδοι για κόμποστ στον δήμο Κιλκίς - Πού θα τοποθετηθούν

Τα σκουπίδια του σπιτιού μας βρίσκουν τη σωστή περιβαλλοντική τους θέση στους καφέ κάδους απορριμμάτων. Ο δήμος Κιλκίς, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, προσφέρει την ευκαιρία στα νοικοκυριά να ξεκινήσουν την οικιακή ανακύκλωση και να δώσουν στα οργανικά απόβλητα, ως πρώτη ύλη, μια νέα αποστολή, εξόχως χρήσιμη για το περιβάλλον.

Μέσα στους επόμενους μήνες ο δήμος Κιλκίς θέτει σε λειτουργία τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων έχοντας εξοπλιστεί για τον σκοπό αυτόν με 981 καφέ κάδους απορριμμάτων,
1 απορριμματοφόρο και 1 κλαδοτεμαχιστή από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Από το σπίτι, που είναι η κύρια πηγή διαλογής, οι πολίτες θα διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα και θα απορρίπτουν στους καφέ κάδους υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών, φρούτα, λαχανικά, φλούδες, ψωμί, γαλακτοκομικά, υπολείμματα καφέ – τσαγιού.

Τα υλικά αυτά θα φορτώνονται στο νέο απορριμματοφόρο και θα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ για κομποστοποίηση. Μετά από ξεχωριστή επεξεργασία θα παράγεται εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας (κόμποστ), το οποίο θα αξιοποιείται για τη γονιμότητα του εδάφους.

Οι καφέ κάδοι βιοαποβλήτων θα τοποθετηθούν πιλοτικά σε γειτονιές, σε επιχειρήσεις εστίασης, στη λαϊκή αγορά, σε τοπικές υπεραγορές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, στρατόπεδα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, σε χώρους γενικότερα όπου υπάρχει διαχείριση τροφίμων.

Τα οφέλη από τη χρήση του συστήματος των καφέ κάδων βιοαποβλήτων εστιάζονται στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν συνήθως στον ΧΥΤΑ, στην ανάκτηση των υλικών και την επανάχρησή τους ως κόμποστ, συνιστώσες που ενισχύουν την κυκλική οικονομία συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μιας πιο φιλικής στάσης στο περιβάλλον.

Πηγή :https://greenagenda.gr