Δήμος Θερμαϊκού

Στην Ε.Ε. οι πρώτες προσπάθειες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 και αφορούσαν τις συσκευασίες ποτών και συγκεκριμένα τις φιάλες μπύρας. Στις υπόλοιπες συσκευασίες απουσίαζε μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα κράτη-μέλη εφάρμοζαν τις δικές τους πολιτικές για την ανακύκλωση. Η προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων ξεκίνησε όταν φτηνές ανακυκλωμένες ύλες από χώρες που είχαν χρηματοδοτούμενα συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών εμφανίστηκαν σε χώρες όπου η ανακύκλωση βασιζόταν μόνο στο κόστος ανάκτησης υλικών, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση. Τότε τα συστήματα ανακύκλωσης στις χώρες αυτές απειλήθηκαν με κατάρρευση.

 

Η Οδηγία 94/62/ΕΚ καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 2939/2001 που ορίζει τους στόχους ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων και θεσπίζει την υποχρεωτική συμμετοχή των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Στην Ελλάδα, το πιο γνωστό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών είναι το σύστημα των μπλε κάδων που τοποθετούνται πανελλαδικά, αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (με τα σπιτάκια ανακύκλωσης) η ανακύκλωση συσκευασιών ορυκτελαίων και το ατομικό σύστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι το πλαστικό, το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτί και τα χαρτοκιβώτια, ο λευκοσίδηρος και το ξύλο. Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 τοποθετώντας μπλε κάδους ανακύκλωσης. Τα συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών έχουν αυξηθεί από τότε και σημειώνεται διαρκής αύξηση στη γεωγραφική εμβέλεια των συστημάτων, στον αριθμό των συμβαλλόμενων παραγωγών και στην ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώνονται.

 

Οι ποσοτικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασιών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 9268/469/07 θέτουν ότι μέχρι το τέλος του 2011, το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που πρέπει να ανακυκλώνεται κατά βάρος, κυμαίνεται μεταξύ 55% και 80%. Αντίστοιχα οι στόχοι αξιοποίησης ή αποτέφρωσης ανέρχονται στο 60% τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας. Ανά υλικό οι στόχοι είναι οι παρακάτω:

 

  • Γυαλί 60%
  • Χαρτί και χαρτόνι 60%
  • Μέταλλα 50%
  • Πλαστικά 22,5%
  • Ξύλο 15%

 

Το 2009, έξι χρόνια από την έναρξη του συστήματος, ανακυκλώθηκαν 527.400 τόνοι αποβλήτων συσκευασιών, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 53% της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ποσότητα των αποβλήτων συσκευασιών που ανακυκλώνεται συνεχίζει να αυξάνεται παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει επιφέρει μείωση της κατανάλωσης και μείωση της παραγόμενης ποσότητας συσκευασιών στην ελληνική αγορά.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.