Επικοινωνία Δήμου Θέρμης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου (Κτίριο οικονομικής υπηρεσίας)

Τ.Κ. 57001, Θέρμη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2313 300 700

Τηλέφωνα υπηρεσίας:  2310 478 014

1. Για την ανακύκλωση ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, είδη ανακαίνισης κλπ), κλαδιών, καθώς επίσης και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) επικοινωνήστε με τα τηλ. 2313 300700, 2310 467110. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) στο τηλέφωνο 2310 710865.

2. Εάν επιθυμείτε να ανακυκλώσετε ή να πληροφορηθείτε σχετικά με την ανακύκλωση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων, μπαταριών, εγκαταλελειμμένων οχημάτων, επικοινωνήστε με τα τηλ 2310 478 014 (Γραφείο Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Καθαριότητας).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.