Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των Δήμων

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


17 Ιουλ 2014

 

Το ΔΣ του ΕΟΑΝ ενέκρινε την τελική μορφή του ερωτηματολογίου που αφορά την αξιολόγηση των δήμων, και αφορά δύο μέρη:

Α. Εναλλακτική Διαχείριση των ρευμάτων που εμπίπτουν στα δημοτικά απόβλητα (συσκευασίες, ΑΗΕΕ, μπαταρίες, ΟΤΚΖ, ΑΕΚΚ) (με βαθμολογία) και

Β.  Γενική διαχείριση και ρεύματα εκτός Εναλλακτικής Διαχείρισης (χωρίς βαθμολογία).

Η πρώτη αξιολόγηση  (με βαθμολογία)  αφορά τις επιδόσεις των δήμων στην ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση και η δεύτερη αξιολόγηση (μόνο ποιοτική)αφορά τις επιδόσεις των δήμων στο σύνολο της διαχείρισης απορριμμάτων . Η βράβευση από τον ΕΟΑΝ θα αφορά τις επιδόσεις του δήμου στην ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δήμων, θα ληφθεί υπόψιν και η ποιοτική αξιολόγηση στην συνολική διαχείριση των απορριμμάτων.

Όσο πιο κοντά στο 100 βρίσκεται κάποιος δήμος, τόσο πιο πολύ έχει δημιουργήσει τις υποδομές και όλες τις προϋποθέσεις, καθώς και έχει ήδη επιτύχει σημαντικούς στόχους εκτροπής υλικών από την ταφή και  πλησιάζει «Πολύ υψηλούς στόχους ανακύκλωσης» βαδίζοντας προς μια κοινωνία  «Μηδενικής Παραγωγής Απορριμμάτων – Zero Waste». Η βαθμολογία 100 κάποιου δήμου δεν σημαίνει ότι έχει αναγκαστικά ήδη επιτύχει το στόχο τη Μηδενικής Παραγωγής Απορριμμάτων ή της μέγιστης ανακύκλωσης, αλλά ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

Απώτερος σκοπός του ΕΟΑΝ είναι μέσα από τη δράση αυτή να δοθούν κατευθύνσεις στους δήμους για τον βέλτιστο σχεδιασμό στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση.

 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο

 

Πηγή: ΕΟΑΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.