Η "άλλη" ανακύκλωση

Η "άλλη" ανακύκλωση

Η “άλλη” ανακύκλωση

Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών και των λοιπών προϊόντων όπως γίνεται μέσα από τα επίσημα εγκεκριμένα συστήματα, υπάρχουν και άλλα υλικά αποβλήτων, για τα οποία προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ανακύκλωσής τους. Τα υλικά αυτά είναι τα υφάσματα, τα τηγανέλαια, τα σαπούνια και τα βιοαποδομήσιμα ή αλλιώς κομποστοποιήσιμα υλικά.

Υφάσματα: Τα παλιά ρούχα, παπούτσια και κάθε άλλο ύφασμα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα καλής ποιότητας, καθαρά ρούχα μπορούν να δοθούν σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα αστέγων κλπ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται ευπαθείς κατηγορίες πολιτών αντί να απορρίπτονται ως απόβλητα. Μια επιπλέον επιλογή είναι η πώλησή τους σε καταστήματα που πωλούν ρούχα από δεύτερο χέρι, τα οποία παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο καιρό. Όμως και τα κακής ποιότητας, φθαρμένα ρούχα μπορούν να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν. Από την ανακύκλωσή τους φτιάχνονται γεμίσματα για καθίσματα αυτοκινήτων, φόρμες εργασίας και υλικό για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η ανακύκλωση των παλιών τζιν για παράδειγμα, δίνει πρώτη ύλη για μονωτικό υλικό σε κατασκευές σπιτιών στο εξωτερικό. Στη χώρα μας, ο Δήμος Βόλου, Λάρισσας, Θεσσαλονίκης καθώς και ο ενιαίος σίνδεσμος διαχείρισης απορριμάτων Κρήτης, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση ρούχων και παπουτσιών ενώ αντίστοιχες ενέργειες έχουν ξεκινήσει και από ιδιωτικές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε εταιρίες που ασχολούνται με ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση ρούχων:

Μπορείτε επίσης να ρωτήστε τον δήμο σας μήπως έχει διοργανώσει κάποια δράση συλλογής ρούχων ή να  προτείνετε κάποια. Επίσης κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε εβδομαδιαίες δράσεις οι οποίες διοργανώνονται από ΜΚΟ προσφέροντας είδη ένδυσης και πρώτης ανάγκης σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

 

Τηγανέλαια: Τα λίπη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα συχνά απορρίπτονται στον νεροχύτη, πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή τους συσσώρευση στις σωληνώσεις αποχετεύσεων. Τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια μπορούν να ανακυκλωθούν σε βιοκαύσιμα και να χρησιμοποιηθούν, αντί των ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή τους και μειώνοντας τις εισαγωγές καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό το όφελος είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση τηγανελαίων. Τα τηγανέλαια που συλλέγονται, αποστέλλονται σε βιομηχανίες καυσίμων, και μετατρέπονται σε βιοντίζελ.

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε κάδο συλλογής τηγανέλαιων;

Ακολουθεί λίστα εταιριών που δραστηριοποιούντι στο χώρο:

– Oli4ife

Σέλας Ανακύκλωση

Revive

– Euro-Recycling

– Άλλες δράσεις σχετικές με την ανακύκλωση τηγανέλαιων

 

Σαπούνια: Μια άλλη περίπτωση άτυπης ανακύκλωσης είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων σαπουνιών. Για παράδειγμα η Α.μΚ.Ε. “ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ – CLEAN HANDS” (http://www.cleanhands.gr/) είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με στόχο την καταπολέμηση της έλλειψης βασικών ειδών ατομικής υγιεινής και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, η εταιρεία συλλέγει υπολείμματα σαπουνιών, τα οποία, έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία και εφόσον πληρούν όλες τις προδιαγραφές, μετατρέπονται σε ανακυκλωμένα προϊόντα υγιεινής έτοιμα για χρήση και διανέμονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 

Βιοαποδομήσιμα υλικά: Πρόκειται για τα οργανικά υλικά τα οποία αποδομούνται σταδιακά από μικροοργανισμούς που υπάρχουν στη φύση. Η Ε.Ε. υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα βιοαποδομήσιμα υλικά που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, και για την Ελλάδα οι υποχρεώσεις αφορούν τη μείωση των υλικών αυτών, στο 35% της ποσότητας του 1995 μέχρι το 2020.

 

Φάρμακα: Στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος σύμφωνα με την ΔΥΓ3α/οικ.2464/9-01-2012 Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β11- 10.01.2012), για την συλλογή, μεταφορά,  προσωρινή φύλαξη και καταστροφή οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσης, είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η τοποθέτηση των ειδικών κάδων σε όλα τα φαρμακεία και είναι δυνατή η απόρριψη όλων των  ληγμένων ή μη φαρμάκων   καθώς και τα υπολείμματα φαρμάκων  οικιακής χρήσης όπως τα φέρνουν οι πολίτες  με ή χωρίς την συσκευασία τους,  υπό την εποπτεία του φαρμακοποιού.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Τρόφιμα: Στα τρόφιμα δεν γίνεται ανακύκλωση αλλά πρόληψη που σημαίνει ότι κατά τις ενέργειες που γίνονται για την μείωση αποβλήτων τροφίμων, τα τρόφιμα δεν φτάνουν στον χαρακτηρισμό του αποβλήτου αλλά γίνεται προσπάθεια για κατανάλωση τους πριν απορριφθούν. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες η σπατάλη τροφίμων προσεγγίζεται ως φαινόμενο συνήθως από την σκοπιά των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, η σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε., εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και του διαθέσιμου εισοδήματος, θα αυξηθεί το 2020 σε 120 μετρικούς τόνους απορριμμάτων, όταν το 2006 βρισκόταν σε 89 μετρικούς τόνους.

Σε αντίθεση με άλλες αναπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, το φαινόμενο προσεγγίζεται συνήθως από την ανθρωπιστική σκοπιά του προβλήματος, δηλαδή της αντίφασης της σπατάλης τροφίμων όταν πολλοί συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια9. Αυτό είναι μία λογική συνέπεια της πολύ υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία έτη και της πραγματικότητας ότι σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού ζει κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Μία ακόμη συνέπεια της κρίσης είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων, αλλά μόνο έμμεσα, δηλαδή μέσω της αποδεδειγμένης μείωσης όλων των απορριμμάτων των νοικοκυριών, που αποτελεί ακόμα ένα ενδεικτικό στοιχείο της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης.

Το Μπορούμε είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορείς πατήστε εδω.

Έπιπλα: Τα παλιά έπιπλα δεν πρέπει απορρίπτονται στους κάδους αλλά ύστερα από επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας του αντίστοιχου δήμου ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού παραλαβής αυτών από τον δρόμο.  Αντί αυτού βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των επίπλων προσφέροντας τα σε μια από τις οργανώσεις, τους συλλόγους ή τα ιδρύματα τα οποία τα συλλέγουν και τα προσφέρουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη, συχνά προσφέροντας εργασία σε άτομα που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες τα οποία και τα επισκευάζουν. Παραδείγματα τέτοιων είναι τα ακόλουθα:

  • Η «ΕΛΕΥΣΙΣ» δημιουργήθηκε από ανέργους που εξειδικεύτηκαν μέσω προγράμματος κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριάσιος» για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:  Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων, 210-5561060.
  • Ομάδα ΡΕΤΟ, πρώην ναρκομανών: Παίρνουν οτιδήποτε, είτε λειτουργεί, είτε όχι, και απασχολούν άτομα για επισκευές ή κατασκευές. Έχουν ένα ή δύο μαγαζιά με μεταχειρισμένα αντικείμενα/έπιπλα κτλ. Παραλαμβάνουν από το σπίτι, μεγάλα και μικρά αντικείμενα (έπιπλα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, παιχνίδια κ.ά). 210 66 25 096
  • O Εθελοντικός Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Θεόφιλος» στηρίζει την πολύτεκνη οικογένεια. Δέχονται μεταχειρισμένα έπιπλα.
  • Η Π.Ε.ΦΙ.Π. δέχεται Δωρεές σε ΕΙΔΗ, υπέρ των αδελφών μας Πολυτέκνων, οτιδήποτε έχει ανάγκη μιά Οικογένεια:  Έπιπλα-Οικιακές Συσκευές (πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία κλπ.) Τα ογκώδη αντικείμενα, λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου, δεν τα παραλαμβάνει η ίδια η Π.Ε.ΦΙ.Π., αλλά συστήνει Πολύτεκνες Οικογένειες που ενδιαφέρονται.
  • Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών : Δέχονται μεταχειρισμένα έπιπλα, 210 8103496, 6973 871004
  • «Τα Παιδιά του Δρόμου» (Αρίστωνος 6-8 και γωνία Κωνσταντινουπόλεως 165, Μεταξουργείο, Κολωνός) είναι ένα σπίτι που φιλοξενεί και «χρηματοδοτεί» φτωχά παιδιά και οικογένειες απ’ όλο τον κόσμο. Δέχονται τα πάντα σε καλή κατάσταση (ρούχα, παιχνίδια, μικρο-έπιπλα, καρότσια, κ.τ.λ.) για ηλικίες που αφορούν ακόμη και βρέφη. 2105239402 και 2105221149