Θεσσαλονίκη: Ανακύκλωσαν τα υπολείμματα 650.000 καφέδων!

Θεσσαλονίκη: Ανακύκλωσαν τα υπολείμματα 650.000 καφέδων!

Τα υπολείμματα 650.000 καφέδων έχουν ανακυκλωθεί έως σήμερα μέσω του έργου «κάΦσιμο», που υλοποιεί σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, η ΑΜΚΕ ΙnCommOn- Innovative Communities Onwards και ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο με τη συλλογή υπολείμματος καφέ από περίπου 70 καφετέριες.

Μέσα σε έναν χρόνο και με τις δυσκολίες που προκάλεσε η καραντίνα, ανακυκλώθηκαν 13 τόνοι υπολείμματος καφέ, εκπαιδεύτηκαν 240 άτομα στη διαλογή στην πηγή και στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων, 76 σημεία εστίασης έχουν ζητήσει να γίνουν μέρος του καΦσίμου, και πάνω από 1500 άτομα έχουν ενημερωθεί για τις δυνατότητες αξιοποίησης του υπολείμματος καφέ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Incommon, «η ποσότητα που έχει συλλεχθεί ήταν ικανή ώστε το έργο να μπορέσει σε μεγάλη κλίμακα πια να αξιοποιήσει το υπόλειμμα του καφέ τόσο σε μονάδες παραγωγής πέλλετ και βιοαερίου όσο και ως εδαφοβελτιωτικό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες της περιοχής».

περισσότερα…