Νέος σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς

Νέος σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς

Οι Δήμοι Καλαμαριάς και Θέρμης με την Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΕΜΘΠΜ) του Α.Π.Θ. και της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.), προχωρούν στην υλοποίηση του έργου «Βελτιστοποίηση των δικτύων Προσωρινής Αποθήκευσης (ΠΑ), Συλλογής και Μεταφοράς (Σ-Μ) ΑΣΑ στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς.

Το έργο προάγει σημαντικά την αρχή της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και υλοποιείται στα πλαίσια των κατευθύνσεων του τέθηκαν από τα Τοπικά Διαχειριστικά Σχέδια (ΤΣΑΔΑ) των δύο Δήμων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Εθνικό και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης (ΕΣΔΑ 2015, ΠΕΣΔΑ 2016).

Αναπτύσσεται σε τρεις παράλληλους βασικούς άξονες:

Α) Ποσοτικός προσδιορισμός και ταυτοποίηση των παραγόμενων ΑΣΑ στους δύο Δήμους

Β) Σχεδιασμός των συστημάτων ΠΑ και Σ-Μ με έμφαση στην ΔσΠ και στην αξιοποίηση των παραγόμενων ΑΣΑ

Γ) Σχεδιασμός και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού, συστήματος παρακολούθησης που περιλαμβάνει την ψηφιακή χαρτογραφική αποτύπωση των δικτύων ΠΑ και Σ-Μ και την απόδοση ID ταυτότητας στα σημεία μόνιμης τοποθέτησης.