Σε Δημόσια Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης

Σε Δημόσια Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα 21 Αυγούστου 2020 το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11148).

Με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους κοινωνικοί φορείς και ενδιαφερόμενοι.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17:00.