Συμμετοχή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Συμμετοχή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Με τη συμμετοχή άνω των 800 συνέδρων από 80 χώρες και 11 συνεργαζόμενων περιοδικών,  πραγματοποιείται φέτος για 8η χρονιά,  τo  Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (8th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Thessaloniki )   από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαδικτυακά, εξαιτίας των περιορισμών λόγω COVID-19, στις 23-26 Ιουνίου 2021.

Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις , το 8ο Διεθνές Συνέδριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών και αποτελεσματικών πρακτικών.

Έμφαση δίνεται στην κυκλική οικονομία σε όλους τους βασικούς τομείς δράσης (παραγωγή, κατανάλωση, διαχείριση απορριμμάτων, δευτερογενείς πρώτες ύλες, καινοτομία, επενδύσεις και παρακολούθηση) και σε όλους τους τομείς προτεραιότητας (απόβλητα τροφίμων, πλαστικά, βιομάζα και βιο-βασισμένα προϊόντα, κατασκευές & απόβλητα κατεδάφισης, κρίσιμες πρώτες ύλες).Ειδική συνεδρία θα επικεντρωθεί στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και στο ρόλο των Τοπικών Αρχών και Δήμων στην εκμετάλλευση τόσο των ανακυκλώσιμων υλικών όσο και των βιολογικών αποβλήτων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις βιοεπεξεργασίες, στις βιοκαλλιέργειες στη διαχείριση αποβλήτων, και φυσικά στο Waste to Energy (WTE) με τη συμβολή του Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας Αποβλήτων στην Ενέργεια, συνδιοργανωτή αυτού του συνεδρίου και στην ενεργό συμμετοχή του καθηγητή κ. Νικόλα  Θέμελη, προέδρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου WtERT (GWC) και του καθηγητή κ. Marco Castaldi, πρόεδρου του WtERT-USA. Ενεργή  υποστήριξη  και συνεργασία  για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης είχε και Παγκόσμιος Σύνδεσμος Βιοαερίου  μέσω του προέδρου του κ. Ντέιβιντ Νιούμαν.

 Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ συμμετέχει στο συνέδριο ως χάλκινος χορηγός καθώς και με εισήγηση από τον κ. Χρήστο Καρκανιά ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου “Βελτιστοποίηση των Συστημάτων Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στους Δήμους Θέρμης και Καλαμαριάς”. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο βασικός στόχος του παραπάνω έργου είναι η μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους διαχείρισης των στερών αποβλήτων για του Δήμους μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων για το σκοπό αυτό. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, την επαναχωροθέτηση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού και τη βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφοράς των αποβλήτων με τη θέσπιση νέων δρομολογίων αποκομιδής.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε πλατφόρμα Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και εφαρμογή συσκευών Android που επιτρέπουν την καταγραφή και απεικόνιση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ συνεργάζεται διαχρονικά με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της σύνταξης και υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν έως τις 26 Ιουνίου