Στους 9388 τόνους ανέρχονται οι Συσκευασίες που συλλέχθηκαν το οκτάμηνο από Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2020, από τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στους 9388 τόνους ανέρχονται οι Συσκευασίες που συλλέχθηκαν το οκτάμηνο από Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2020, από τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ Αν Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. προχώρησε σε συγκριτική αξιολόγηση της περιόδου 1ος – 8ος 2020 με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του έργου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στους Δήμους Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1ος – 8ος 2019, συλλέχθηκαν από τους κάδους ανακύκλωσης των Δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης 8.646 τόνοι αποβλήτων συσκευασίας ενώ την  αντίστοιχη φετινή περίοδο τα συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά, ανήλθαν σε 9.388 τόνους καταγράφοντας αύξηση κατά 742 τόνους (8%).

Επιπλέον, βελτίωση παρατηρήθηκε και στην ποιότητα του υλικού καθώς διαπιστώθηκε ότι  το ποσοστό του υπολείμματος που προκύπτει από τη διαδικασία διαλογής, ήταν μειωμένο κατά 0,4%. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ποσότητας των υλικών που αξιοποιήθηκαν κατά 8%.

Τα συνολικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της περιόδου 1ος – 8ος 2020 από την ανακύκλωση για τους 4 Δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν ως εξης :

•      Εξοικονόμηση 167.370 ευρώ από το τέλος ταφής

•      Μείωση των δρομολογίων προς το ΧΥΤΑ κατά 1.594 δρομολόγια (εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση κυκλοφοριακού κλπ.)

•      Μείωση εκπομπών CO2 κατά 7.700 τόνους

•      Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών που ανακυκλώθηκαν (πχ. από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 230 δέντρων).