Στους 9388 τόνους ανέρχονται οι Συσκευασίες που συλλέχθηκαν το οκτάμηνο από Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2020, από τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Στους 9388 τόνους ανέρχονται οι Συσκευασίες που συλλέχθηκαν το οκτάμηνο από Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2020, από τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ Αν Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. προχώρησε σε συγκριτική αξιολόγηση της περιόδου 1ος – 8ος 2020 με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία…