10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο

10 Προτάσεις Πολιτικής Κινήτρων / Αντικινήτρων – Τα συμπεράσματα της 2ης Συνόδου του Forum στην Μήλο

Στη 2η Σύνοδο του FORUM Κυκλικών Πόλεων για τη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων  που πραγματοποιήθηκε στη Μήλο στις 22 Σεπτεμβρίου 2023  με θέμα ” Διαμόρφωση πλαισίου – πρότασης πολιτικής δημιουργίας κατάλληλων κινήτρων / αντικινήτρων για την επιτάχυνση μετάβασης στην κυκλική οικονομία ” μετείχαν με τον Συντονισμό της ΕΕΔΣΑ συνολικά 18 υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι Κυβερνητικών / Επιστημονικών / Παραγωγικών / Αυτοδιοικητικών και Χρηματοπιστωτικών Φορέων, μεταξύ των οποίων και οι 2 Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος Συντονισμού Αποβλήτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, ενώ μεταφέρθηκε ο χαιρετισμός του ΓΓ Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

Τα συμπεράσματα της 2ης  Συνόδου συνοψίζονται σε 10 προτάσεις πολιτικής για  κίνητρα / αντικίνητρα που καλύπτουν όλο το φάσμα :

τους παραγωγούς των προϊόντων που σχεδιάζουν και τοποθετούν στην αγορά τα προϊόντα
τους καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα
τα νοικοκυριά και τις βιομηχανικές και μη επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των προϊόντων και  παράγουν απόβλητα
τους Δήμους, ΦοΔΣΑ, τα Συστήματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού, τους ιδιωτικούς φορείς  που διαχειρίζονται τα  απόβλητα
την βιομηχανία ανακύκλωσης και αξιοποίησης δευτερογενών υλικών που μπορεί να μετατρέψει τα απόβλητα σε α ύλες και νέα προιόντα.
τα Ερευνητικά Ιδρύματα / Επιστημονικούς Φορείς που παράγουν έρευνα και καινοτομία

Για να διαβάσετε το κείμενο συμπερασμάτων και τις 10 προτάσεις πολιτικής:

https://circularcitiesforum.org/wp-content/uploads/2023/10/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-2%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A5-FORUM-%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A9%CE%9D_10-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf