Μεγάλα πρόστιμα από την Ε.Ε. για ανεπαρκή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Tην επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ζητά η Κομισιόν από το Ευρωπαϊκό…