Οδηγίες απόθεσης απορριμμάτων στα δημοτικά δίκτυα κάδων σε συνθήκες πανδημίας (COVID-19)
Οδηγίες απόθεσης απορριμμάτων στα δημοτικά δίκτυα κάδων σε συνθήκες πανδημίας (COVID-19)

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλουμε όλοι μας για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού και για την προστασία των συμπολιτών μας και των εργαζομένων στα τμήματα καθαριότητας των Δήμων…