Έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη για τη Διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα
Έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη για τη Διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα

Τις άπειρες παθογένειες που υπάρχουν σήμερα σ΄ όλο τον κύκλο της διαχείρισης των απορριμμάτων αναδεικνύει εκτενής έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, βασισμένη σε επίσημα στοιχεία και καταγγελίες πολιτών. Χαμηλές επιδόσεις…