Η COMBATT ανακύκλωσε πάνω από 100.000 τόνους μπαταρίες στην Ελλάδα από το 2014
Η COMBATT ανακύκλωσε πάνω από 100.000 τόνους μπαταρίες στην Ελλάδα από το 2014

Η ζήτηση για μπαταρίες αυξάνεται ραγδαία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 14 φορές έως το 2030. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ηλεκτροκίνητες μεταφορές, που καθιστούν την αγορά αυτή ολοένα και…