Δημοπρατήθηκαν δύο ακόμα μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα
Δημοπρατήθηκαν δύο ακόμα μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα

Δημοπρατήθηκαν στο τέλος του 2022, δύο ακόμα νέες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων που έχουν δημοπρατηθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία σε 28 μονάδες.…