Άρχισε η ανακύκλωση τηγανέλαιων στον δήμο Βύρωνα - Τα 20 σημεία συλλογής
Άρχισε η ανακύκλωση τηγανέλαιων στον δήμο Βύρωνα - Τα 20 σημεία συλλογής

Εμπλουτίζεται και διευρύνεται συνεχώς η λίστα των ανακυκλώσιμων υλικών στον δήμο Βύρωνα, στην Αττική. Μετά από τους ειδικούς καφέ κάδους για τη συλλογή βιοαποβλήτων, 20 ειδικοί κάδοι τηγανέλαιων τοποθετήθηκαν σε…